Stadsbyggnad

Helsingborg ska vara en levande kommun och den infrastruktur som är Helsingborgs livsblod ska hållas i toppskick. Viktigare än infrastrukturen är dock människorna som lever här. Centerpartiets närodlade politik ger var och en större möjlighet att resa i kommunen, även på nätterna, och skapar bättre villkor för ett levande kultur-, nöjes och uteliv.

  • att Helsingborgs mest centrala torg, Stortorget och hamntorget, ska göras parkeringsfria. Istället för parkeringsplatser ska de bli platser där människor kan mötas och umgås på
  • att ett parkeringsgarage byggs vid Landborgen i centrala Helsingborg, så att parkeringsplatser och biltrafik kan flyttas dit från våra mest centrala torg
  • att mer dialog förs mellan kommunen, Skånetrafiken och medborgarna för att förändringar i kollektivtrafiken ska få en tydligare förankring
  • att fler nattåg mellan Malmö och Helsingborg införs så att det blir enklare att ta sig hem på natten även från andra skånska kommuner
  • att Helsingborg prioriterar gatu- och vägunderhållet högre i hela kommunen
  • att en tunnel byggs mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade HH-förbindelsen
  • att Familjen Helsingborg arbetar hårdare för att säkra vattenkvaliteten i Öresund
  • att E6:an görs bättre och säkrare och i förlängningen byggs ut med en tredje fil som t ex kan reserveras för klimatsmarta alternativ/kollektivtrafik
  • att Helsingborg värnar om ett levande och pulserande uteliv. Dels genom att bevara tillstånden för de klubbar som har öppet till 05:00 och dels genom att göra det möjligt för uteserveringar att ha öppet senare än de får idag