Trygghet

Helsingborg riskerar att klyvas. Allt fler känner sig otrygga och rädda för att vistas i delar av kommunen, särskilt på kvällar och helger. Denna känsla av otrygghet tillsammans med upplevelsen att polis och myndigheter ej klarar att hålla staden säker bidrar till ett Helsingborg där människor undviker och inte litar på varandra. För Centerpartiet är det viktigt att var och en känner sig hemma och trygg där man bor och lever. Därför satsar vi på ett stort antal trygghetsåtgärder, för att hålla Helsingborg samman och göra allas vår vardag säkrare.

  • Att Helsingborg anlitar kommunala väktare och inför vaktinsatser för att skydda områden i staden där våldsbrott ofta sker.
  • Att Helsingborg utökar samverkan mellan socialtjänsten, skolan, polisen och andra myndigheter för att göra Helsingborg tryggare genom aktivt förebyggande arbete.
  • Att kameraövervakning används på platser i kommunen som löper extra risk att utsättas för brott. Kameraövervakningen ska användas med försiktighet.
  • Att alla familjehemsplacerade skolbarn skall få tillgång till arbetsmodellen ”Skolfam” för att säkra trygghets- och framgångsfaktorer för dessa barn.
  • Att kommunen samarbetar med polisen för mer patrullerande närvaro i staden.
  • Att känslan av trygghet stärks, särskilt för kvinnor. Detta ska ske genom bättre upplysta promenadstråk, nattvandringar och en stadsplanering som bygger bort platser där övergrepp kan ske obemärkt.
  • Att Helsingborg stärker det förebyggande arbetet mot missbruk och får in fler missbrukare i vården.
  • Att samverkan mellan olika förvaltningar och myndigheter ökas för att komma åt organiserad brottslighet.