Vård- och omsorg

Sedan 2014 har Centerpartiet haft ordförandeskapet i Vård- och omsorgsnämnden. Under denna period har vi jobbat aktivt för en äldrevård som inte bara håller människor vid liv, utan ger dem möjligheter att verkligen leva. Vi vill fortsätta våra satsningar som gjorts på närodlad mat, lagad på äldreboendena, och på en hemvård som låter människor bo kvar hemma så länge de vill. Vi vill utnyttja digitaliseringens möjligheter för att förenkla i de äldres liv och ge tillgång till kultur och nöje. Vi vill också stärka personalen i omsorgsyrkena, med fler möjligheter till fortbildning och karriär. På så vis verkar vi för ett värdigare och levnadsgladare åldrande i Helsingborg.

  • att Helsingborg utvecklar hemvården så att fler personer har möjlighet att bo kvar i den självvalda hemmiljön
  • att Helsingborg satsar på tillagningskök på fler av våra äldreboenden. Med mat lagad på närproducerade, klimatsmarta råvaror som håller hög kvalitet
  • att ge allt fler av våra äldre möjlighet att komma och äta på våra vårdboenden, skolor och liknande offentliga inrättningar
  • att kompetensen i demensfrågor stärks med fler demensavdelningar, fler Silviacertifierade boenden och mer demensutbildningar för våra anställda
  • att Helsingborg satsar på sina medarbetare genom att erbjuda fler fortbildningar och fler karriärvägar. Genom fortbildning kan vi öppna upp för fler yrkesområden inom vård- och omsorg
  • att Helsingborg utnyttjar digitaliseringens möjligheter i hela äldrevården. Med sensorer, digitala nyckelsystem och kommunikationsredskap ger vi personalen mer tid till den enskilde vårdtagaren och förenklar kontakt med nära och kära
  • att den ofrivilliga ensamheten motverkas i samarbete med föreningar och civilsamhälle, samt med personal som har mer tid till den enskilda vård- och omsorgstagaren