CK STämma i Halmstad

Utsedda CK medlemmar från Höganäs deltar i CK stämman i Halmstad.

I