Inlämning

Röstmålen inlämnas skriftligt till Riksorganisationen.