Slutdebatt i TV

Slutdebatt i TV samt flygbladsutdelning i Höganäs.