Temadag

Temadag och öppetmöte. Besök av Kristina Yngwe.