KRETSSTYRELSENS MÖTE

Höganäs kommunkrets samlas idag mellan kl. 18:30 - 21:00

Mötesplatsen kommer att meddelas i samband med kallelsen.