STÄMMOGENOMGÅNG

Ombud från Höganäs deltar stämmogenomgång i Hässleholm.

Kl. 18:00 - 20:00 och mer information mejlas till ombuden.