Våra representanter 2018-2022

Våra representanter i nämnder och styrelser 2018-2022


Kommunfullmäktige

-Ulf Molin, ledamot (ulf.molin@hoganas.se)

-Gertrud Green, ledamot (gertrud.green@hoganas.se)

-Anna Hedbrant, ledamot (anna.hedbrant@hoganas.se)

-Ann Christin Rydell, ersättare (Ann-Christine.Rydell@hoganas.se)

-Kjell Arne Green, erättare (kjell-arne.green@hoganas.se)Kommunfullmäktiges Valberedning

-Anna Hedbrandt, ledamot

-Kjell Arne Green, ersättare


Kommunstyrelsen

-Ulf Molin, 1:e vice ordförande

-Gertrud Green, ersättare


Utbildningsnämnden

-Pehr Frykman, ledamot (pehr.frykman@hoganas.se)

-Ulf Silfverström, ersättare (Ulf.Silfverstrom@hoganas.se)


Socialnämnden

-Anna Hedbrant, ledamot

-Carina Lövstedt, ersättare (carina.lovstedt@hoganas.se)


Bygg och miljönämnden

-Kjell Green, ledamot

-Jerry Hed, ersättare (jerry.hed@hoganas.se)


Valnämnden

-Gertrud Green, ordförande

-Ann-Christin Rydell, ersättare


REVISIONEN

-Claes Pettersson (Claes.Pettersson@hoganas.se)


KOMMUNALA BOLAGSSTYRELSER

HÖGANÄSHEM

-Carina Lövstedt, suppleant

HÖGANÄS OMSORG

-Ulf Silfverström, suppleant

HÖGANÄS ENERGI

-Knut Göransson, suppleant


OMBUD VID BOLAGSTÄMMOR

Ombud vid bolagsstämma, AB Höganäshem

-Ulf Molin

Ombud vid bolagsstämma, Höganäs Energi AB

-Ulf Molin

Ombud vid bolagsstämma, Höganäs Omsorg AB

-Ulf Molin

Stiftelsen Höganäs Keramiska Center

-Ulf Molin, ordförande

Syskonen Möllers Stiftelse

-Ann-Christin Rydell

Gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (tätortsförhållanden)

-Kjell-Arne Greén

Gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (jordbruks - eller skogsbruksfrågor)

-Ingemar Eriksson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.