• / Nyheter
  • / Årsmöte centerns kommunkrets 2016

Årsmöte centerns kommunkrets 2016

Bild

Centerpartiets kommunkrets i Höganäs har hållit årsmöte

Till ny ordförande i kommunkretsen valdes Ingemar Erikson, Viken, vice ordf. Gertrud Green, kassör Iris Jönsson och sekreterare Susanne Mårtensson. Övriga närvarande: Ulf Molin, Kjell Green, Kjell Klang, Caroline Molin, Christer Gudmundsson samt Anna Hedbrant.

Styrelsen har mycket idéer och tankar kring verksamhetsåret som vi återkommer med.

Ordf. Ingemar Erikson tackar Lars Jolfson för mångårigt arbete i centerns kommunkrets i Höganäs. Lars har avböjt förnyat förtroende i styrelsen. Han stannar kvar i centeravdelningen där han bidrar med stor kunnande och många idéer.