Inbjudan till inspirationsdag

Varmt välkommen till en inspirationsdag!

Opinionssiffrorna pekar uppåt och är väldigt positiva. Centern är verkligen på frammarch och nu gäller det att vi är med. Så nu värmer vi upp oss inför valet 2018.

Annette Linander, organisatorisk utvecklare mm, besöker oss och håller i aktiviteten.

Lördagen 21 januari kl. 09.30-13.30 Östra magasinet Sofiamöllan i Viken.

Inbjudna till denna inspirationsdag är medlemmar i Höganäs kommunkrets samt medlemmar i cuf som har anknytning till Höganäs kommun.

Hoppas vi blir många! Nu börjar vi jobba för ett toppenresultat 2018!

Strategi inför valet, hur vi ska nå ut, hur vi ska bli modigare, vilka frågor ska vi jobba med i Höganäs kommun?

Frågor, ring oss gärna: Ulf Molin 070-5542875, Gertrud Green 070-7673811

Anmälan vill vi ha senast onsdag den 18 jan till gertrud_green@hotmail.com eller 070-7673811

Centerns kommunkrets i Höganäs
Styrelsen