• / Nyheter
  • / Motion, trafiksituationen väg 111

Motion, trafiksituationen väg 111

Motion gällande trafiksituationen på väg 111 Höganäs - Helsingborg

Att dagligen köra väg 111 till och från sitt arbete i Helsingborg är en påfrestning och ibland en livsfara. Trafiken är oerhört tät, intensiv och stress påverkande.

Ofta är det kö i södergående körfält tidig morgon, och i runt två timmars tid, från in- och utfarten till Laröd, trafiken kryper fram i 20—40 km/h fram till Berga-rondellen där det oftast lossnar. På eftermiddagen är Berga-rondellen den största trafikknuten med köer på flera påfarter.

Allt som allt skapar det irritation och stressituationer vilket i sin tur leder till incidenter och trafikolyckor och i många fall svårt att hålla beräknad ankomsttid till arbete, skola eller för vidare transport. (tåg eller buss)

Vi välkomnar fler och fler att bosätta sig i vår kommun vilket också innebär att det kommer att bli ytterligare trafik på denna väg. Arbetspendlingen är stor redan idag och många är beroende att färdas i egen bil då denna används i arbetet.

Även kollektivtrafiken och Skånetrafikens bussar drabbas av störningar i trafiken och har svårt att hålla tiderna enligt tabell.

Det är angeläget att Höganäs kommun i samverkan med Helsingborg Stad påtalar trafikproblemen på väg 111 Höganäs - Helsingborg och tillskriver Trafikverket om åtgärder.

 

Centerpartiet i Höganäs föreslår kommunfullmäktige

  • att i samverkan med Helsingborgs Stad tillskriva Trafikverket om åtgärder för att förbättra trafiksituationen på väg 111 Höganäs – Helsingborg

 

 se även Centern söker samarbete för bättre väg i HD