CENTER HÖGANÄS ÅRSMÖTE 2018

Inför valet har vår kretsstyrelse stort engagemang för ett nytt ledarskap i Höganäs kommun. Arbetet med att förbereda vår handlingsplan fortsätter med fullt fart. Vårt fokus ligger på väg 111, Leva & Bo på Landsbygden samt tryggheten i Höganäs. Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2017 är godkänd och ett nytt budget för 2018 fastställd. Det valdes styrelse ledamöter och ersättare för det här året. Gertrud Green valdes ännu en gång till vår kretsordförande. Årsmötet avslutades med Cathrine Erikssons lärorika samtal om hur socialförvaltningens arbete ser ut i Höganäs kommun. Stor tack till alla deltagare!