• / Nyheter
  • / från vårmarknaden i Höganäs

från vårmarknaden i Höganäs

Kampanjarbete i en härlig vårdag

Centerpartiet i Höganäs har kampanjat i lördags på vårmarknaden. Krafttag för psykisk hälsa var temat. Det blev många bra möten och trevliga samtal med Kullabor samt tillresta besökare.

Den psykiska ohälsan ökar i skåne i samma takt som i Sverige med bl.a. sjukskrivningar som följd. Det är viktigt att man ska kunna få professionellt hjälp. Centerpartiet vill satsa på att utveckla vårdcentralernas kompetens att bemöta och behandla psykisk ohälsa. Dessutom behövs det tydligare satsning på förebyggande åtgärder. Därför vill vi nationellt satsa 1,2 miljarder kronor för att införa en ny vårdreform, som första linjens psykiatri utan krav på remiss.