Rubrik

Gertrud Green kommenterar en insändare om väg 111 i Helsingborgs Dagblad 4/5 ”Politiker vill ta bort bussfilen - ska lösa köerna”

Två ledande M politiker i Höganäs och Helsingborg vill lösa kö problemet genom att ta bort bussfilerna på väg 111.

Det som satt fart på M politikerna var en Centerpartistisk motion som bifölls i Höganäs kommunfullmäktige. Där gick startskottet. I motionen krävde C att Höganäs i samverkan med Helsingborgs stad skulle tillskriva trafikverket om åtgärder för att förbättra trafiksituationen på väg 111 sträckan Höganäs Helsingborg.

Det är bra att processen är i gång. Köerna är stort hinder för alla som dagligen pendlar eller av andra aledningar åker till Helsingborg. Även omvänd riktning är det köer vid vissa tidpunkter.

Nu tror inte jag att lösningen ligger katt ta bort bussfilerna. Kollektivtrafiken ska gynnas inte missgynnas. Brohultsrondellen/ Berga är en propp. Trafikverket är den aktör som borde ha ett förslag till lösning. Ser fram emot att Trafikverketutreder vidare men det får inte bli en långbänk. Det sker ofta olyckor med skador, olyckor som inte borde ha hänt. Köerna är också ett stort påfrestande hinder för pendlare och besökare.

En lösning måste till helst nu, i alla fall snarast.