Centerpartiet Vill Gå På Tåget Från Kullabygden

tåg

Ingress

Höganäs är en kommun som växer och som vill växa ytterligare. Som en attraktiv kommun för boende, företagande och turism är vi beroende av goda kommunikationer. Det måste vara smidigt att förflytta sig både till och från kommunen för att kunna dra fördel av en större arbetsmarknad och exempelvis det sport- och kulturutbud som finns i regionen. Och naturligtvis för att kunna erbjuda fler allt det goda som finns i Kullabygden.

I dag har vi bekymret med trafikinfarkter i rusningstid. Bilisterna från Kullabygden måste trängas på väg 111 med allt fler fordon från de snabbväxande bostadsområdena i Laröd och Mariastaden. Vi ser en ökande trafik även på andra vägar.

Det här är utmaningar som kräver att Höganäs tänker framåt. Centerpartiet i Höganäs vill se alternativ som gör det enklare för varje kommuninvånare att planera sin dag, som förenklar resandet och som minskar klimat- och miljöbelastningen från trafiken.

Satsningar på kollektivtrafiken är viktiga. En sådan satsning är möjligheten att återigen få en tågstation i anslutning till Kullabygden. Idag kör tågen förbi. Alternativen som står oss till buds är att antingen gå på i Helsingborg eller i Ängelholm om vi vill ta tåget till Lund, Malmö, Kastrup eller Göteborg. Vi vill underlätta för ett mer hållbart resande.

Det har tidigare funnits planer för en Vege tågstation. Dessa planer rann då av olika skäl ut i sanden. Vi anser att det är hög tid att förnya dem, att ta fram gjorda utredningar, uppdatera och framför allt att driva frågan med kraft. Vi är övertygade om att detta ger Höganäs mervärden som för kommunen framåt.

En tågstation är ingen snabb lösning, ingen ”quick fix”. Men vi måste tänka långsiktigt och okonventionellt för att i grunden få till en väl fungerande infrastruktur som ger förutsättningar för hela kommunen att hållbart utvecklas. Låt oss börja nu.

För Centerpartiet i Höganäs Ulf Molin, Gertrud Greén och Ulf Silfverström