Ordning och reda i finanserna

Ulf Molin (C) kommenterar Höganäs budget för 2023

Centerpartiet är med och tar ansvar för Höganäs kommun. M, C och KD har tagit fram budget för 2023. Grunden för en sund kommunal ekonomi är stabila skatteintäkter - det behövs för att kunna utveckla skola, omsorg, kultur, m.m.

Artikeln går också att läsa här. , 604.2 kB.