Erosion, kollektivtrafik, trygghetsboende - debatt i JOnstorp

Jonstorp ska fortsätta utvecklas som självständig by; distriktsköterska, öka turttäthet, trygghetsboende, trafiksäkerhet

Ulf Molin (C) lyfte fram tillgången till nära service när Byalaget i Jonstorp bjöd in till valdebatt 29 augusti i Jonstorpsskolans matsal. C vill se distriktsköterska i Jonstorp, att bygga om bankhuset så det kommer fler till nytta, att byggandet av trygghetsboendet kommer igång.

Arbetet med erosionsskydd pågår, men tar tid på grund av det statliga maskineriet går långsamt. Detsamma gäller trafiksäkerheten vid väg 112, där dialogen med Trafikverket är tät för att stöta på.

Läs mer om vad C i Höganäs vill i vårt valprogram