Ideella krafter viktiga i kampen mot våldet i hemmen

Att bli utsatt för hot och våld i sitt hem drabbar fortfarande många kvinnor och barn. De ideella krafterna är en viktig kraft för att hjälpa de som drabbas. Samarbetet mellan kommun och ideella krafter är viktigt att stärka och utveckla.

På bilden: Cecilia Nilsson från Familjefridsjouren(*) och Ulf Molin (C).

I onsdags besökte Centerpartiets Ulf Molin Familjefridsjouren i Höganäs för samtal om hur idéburna krafter bidrar till att skapa ett tryggare samhälle. För många kvinnor som blir utsatta för våld kan det kännas enklare att vända sig till en ideell organisaation än till kommunens socialtjänst. De ideella krafterna kan jobba annorlunda än kommuner - och bäst blir det när båda samarbetar.

För Centerpartiet Höganäs är det viktigt att de ideburna organisationerna har bra förutsättningar att verka och att det etableras ett bra samarbete med kommunen inom olika områden. Centerpartiet vill verka för utökat stöd till ideella krafter så att alla goda krafter tas tillvara .

(*)Familjefridsjouren i Höganäs en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.