Centerpartiet fortsätter i Höganäs- styret

Centerpartiet fortsätter - med nya krafter

Nu är det klart hur Höganäs ska styras efter valet. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet är överens att bilda allians för att utveckla Höganäs de kommande åren.

Centerpartiets Ulf Molin lämnar över till nya krafter i kommunstyrelsen.
- Efter 24 år är det dags att stiga av. Det känns rätt att göra ett generationsskifte....berättar Ulf i HD.

Den nya kommunstyrelsen väljs den 17 oktober 2022.

Läs hela artikeln i HD 2022-10-08
https://www.hd.se/2022-10-07/har-ar-hoganas-nya-styre--nu-andras-det-pa-hotellplanerna