ETT ATTRAKTIVT GYMNASIUM LOCKAR FLER

Fler yrkesprogram, ökat samarbete med näringslivet och idrottsprofiler är några förslag för att utveckla Kullagymnasiet.

Hur kan Kullagymnasiet utvecklas och få ännu fler elever? Detta och en rad andra frågor diskuterades den 14 november då Centerpartiet bjudit in utbildningschef Mikael Dahlberg och verksamhetschef Cecilia Wickenberg Rosengren till en medlemskväll om Kullagymnasiet. Mikael och Cecilia berättade att allt fler väljer Kullagymnasiet, i dagsläget har gymnasiet drygt 400 elever fördelade på sex program. Det gäller att erbjuda bra undervisning och en lockande utbildning som attraherar eleverna att välja just Kullagymnasiet. Samarbete med näringslivet genom mentorsprogram, UF-företagande och att ha lektioner på företag eller andra miljöer (Business Friday) är några framgångsfaktorer och dessa kan utvecklas ännu mer. Även möjligheten att studera utomlands en termin är populärt. Det finns också flera nationella förslag som kommer att påverka gymnasiet om regeringen väljer att genomföra dessa, berättade Mikael och Cecilia.

För Centerpartiet är det viktigt med ett lokalt förankrat gymnasium som också kan bidra till att lösa företagens kompetensbehov. Industriteknikutbildningen lockar inte så många idag, här finns mer att göra. Centerpartiet vill också öka samarbetet med universitet och högskola, öka internationaliseringen och bredda idrottsprofilerna. Vi är glada att få höra om allt det goda arbete som skolledningen gör för att utveckla Kullagymnasiet! Skolan är viktig, både för elever och för samhället!