ENERGIRIK DAG I HÖGANÄS

Företag behövs för jobb och välfärd. Företag (och privatpersoner) behöver el. Företagande och energi var den röda tråden för dagens företagsbesök på Välinge Innovation, Steglinge gård och Höganäs energi. Faktaspäckat, med många medskick till riksdagen via riksdagsledamot Jonny Cato.

Genom företagen får kommunen både skatteintäkter och arbetstillfällen. Ett gott företagarklimat är därför viktigt för att Höganäs ska kunna utvecklas. Centerpartiet i Höganäs fick idag möjlighet att, tillsammans med riksdagsledamot Jonny Cato, besöka Välinge Innovation och Steglinge gård för att höra om deras respektive resa som företag och ta del av de utmaningar som finns.

Dagen avslutades med ett informativt besök på Höganäs Energi där allt från solceller till kapacitetsbrist och elstöd diskuterades. För Centerpartiet är det viktigt att man får tillgång till stöd oavsett var i landet man bor – och att både privatpersoner och företag ska få stöd.