Våra representanter

Våra representanter i nämnder och styrelser 2018-2022

 

Kommunfullmäktige

-Ulf Molin, ledamot

-Gertrud Green, ledamot

-Henrik Persson, ledamot

-Anna Hedbrant, ersättare

-Safak Jack Turkkan, ersättare


Kommunfullmäktiges Valberedning

-Anna Hedbrandt, ledamot

-Safak Jack Turkkan, ersättare

 

Kommunstyrelsen

-Ulf Molin, 1:e vice ordförande

-Gertrud Green, ersättare

-Katarina Sanden, ersättare

 

Utbildningsnämnden

-Pehr Frykman, ledamot

-Herik Persson, ersättare

 

Socialnämnden

-Anna Hedbrant, ledamot

-Carina Lövstedt, erssättare

 

Bygg och miljönämnden

-Kjell Green, ledamot

-Ingemar Eriksson, ersättare


Valnämnden

-Gertrud Green, ordförande

-Ann-Christine Rydell, ersättare

 

REVISIONEN

-Claes Pettersson

 

KOMMUNALA BOLAGSSTYRELSER

HÖGANÄSHEM

-Pehr Frykman, ersättare

HÖGANÄS OMSORG

-Ulf Silfverström, ersättare

HÖGANÄS ENERGI

-Kjell Klang, ersättare

 

OMBUD VID BOLAGSTÄMMOR

Ombud vid bolagsstämma, AB Höganäshem

-Ulf Molin

Ombud vid bolagsstämma, Höganäs Energi AB

-Ulf Molin

 

Ombud vid bolagsstämma, Höganäs Omsorg AB

-Ulf Molin

Stiftelsen Höganäs Keramiska Center

-Ulf Molin, ordförande

Ombud vid bolagsstämma, Syskonen Möllers Stiftelse

-Ann-Christine Rydell

Gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (tätortsförhållanden)

-Kjell-Arne Greén

Gode män vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (jordbruks - eller skogsbruksfrågor)

-Ingemar Eriksson