Besparingar är ingen enkel sak

Vi har med intresse följt debatten i Skånskan mellan främst Liberalerna och Socialdemokraterna om skatter, skola med mera.

Vi beklagar att alliansen splittrades och att Höör inte leds av ett kommunalråd från alliansen. I frågan om Höörs ekonomi delar vi Liberalernas kritik på flera punkter, något som för vår del då också innebär självkritik att analysera och förhålla oss till.

Centerpartiet krävde för att ställa sig bakom årets skattehöjning att en ordentlig översyn skulle ske av kommunens organisation och arbetssätt samt av politikerrollen.

Det är viktigt för centerpartiets fortsatta ställningstagande och agerande att vad som här framkommer omsätts i konkreta åtgärder i Höör. Det behövs från alla partier också en bekräftelse och ödmjukhet inför de stora ekonomiska utmaningar Höör idag har.

Höörs kommun har valt en modell med besparingar som skär lika rakt över alla nämnder. Läsårsindelningen gör att besparingar inom barn och utbildning kommit på bordet ett halvt år innan övriga. Besparingar som därmed inte går att väga mot andra.

Vi anser att besparings processen görs alltför enkel. Vi lever i kommunen inte upp till ansvaret att analysera och balansera alla besparingar utifrån en helhet. Allt besparings arbete sker i nämnderna var för sig och hanteras övergripande med en mer kameral syn.

Omfattande förändringar inom Höörs kommun är nödvändiga.

Vi vill från Centerpartiet här se ett mer proaktivt förhållningssätt från kommunens främsta politiker och tjänstemän. Detta är en central position för oss inför kommande mandatperiod. perspektivet på det politiska arbetet ska vara framåt!

Arne Gustavsson, Ingemar Kristensson
Centerpartiet i Höör