Anders Larsson

Anders Larsson från Önneköp är andre vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i fullmäktige. Anders är ordförande i Centerpartiets hörbykrets.

Kontaktuppgifter: anders.larsson@horby.se, telefon 0707 485 311.