Gunvor Håkansson

Gunvor Håkansson från Ingemanstorp är andre vice ordförande i Socialnämnden. Gunvor är ledamot i fullmäktige och i Centerpartiets styrelse.

Kontaktuppgifter: gunvor.hakansson@horby.se, telefon 0709 916 131.