Ingela Brickling

Ingela Brickling från Svensköp är ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ingela är också ledamot i Centerpartiets styrelse i Hörby kommun.

Kontaktuppgifter: ingela.brickling@horby.se, telefon 0702 570 171.