Paul Jönsson

Paul Jönsson från Hörby är gruppledare och andre vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium. Paul är också vice ordförande i Centerpartiets styrelse.

Kontaktuppgifter: paul.jonsson@horby.se, telefon 0705 760 216.