CENTERN VÄRNAR OM HELA KOMMUNEN

Varför envisas Centerpartiet i Hörby med att kämpa för landsbygdsskolorna och äldreboendet på Önnebo? Svaret är att vi har ett helhetsperspektiv, vi ser och bryr oss om invånarna i småorterna såväl som i tätorten.

Ungefär hälften av invånarna i kommunen bor i Hörby tätort och hälften bor på den omgivande landsbygden och dess småorter. Centerpartiet inser att alla behövs, betalar skatt och har rätt att ta del av kommunens omsorger och satsningar.

Det finns en tradition av stark småföretagaranda i kommunen, och denna anda ska stimuleras, inte kvävas. Vi har tilltro till att det finns ännu fler entreprenörer som vill starta egna företag på landsbygden inom t ex vård och omsorg, jord- och skogsbruk, IT, besöksnäringen, administration och handel. Centerpartiet har en politik för att främja företagande genom att göra det billigare att starta företag och billigare att anställa personal.

Invånarna i kommunen ska tryggt kunna lita på att politikerna fattar kloka och långsiktiga beslut kring boende, företagande, skolor och äldreboende.

Hörby kommun har idag fyra välrenommerade landsbygdsskolor med personal som på ett förträffligt sätt utbildar och har omsorg om trygga barn mellan ett och tolv år. Dessa skolor vill vi behålla och utveckla. Äldreboendet i Önneköp ger möjlighet att bo kvar på landsbygden när man blir gammal och inte längre kan bo kvar hemma. Låt oss behålla och utveckla Önnebo.

Anders Larsson (C), Önneköp och Ingela Brickling (C), Svensköp