den nya fullmäktigegruppen

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Hörby

Centerpartiets nya fullmäktigegrupp efter valet 2018 vid första sammanträdet den 16 oktober 2018. Fem ordinarie ledamöter: Ingela Brickling, Anders Larsson, Paul Jönsson, Alling Svensson och Gunvor Håkansson. Ersättare: Per-Erik Andersson och Yvonne Kulstad. Patrik Karlsson saknas på bilden.

Innehåll