grattis per-Erik!

Grattis Per-Erik Andersson som fyllt jämnt och har ägnat många av sina levnadsår åt politiken!

- Ja, det har blivit 42 år år i hörbypolitiken, säger vår meste skolpolitiker. Jag har varit ledamot eller ordförande i BUN i stort sett hela tiden, jag har varit med i kommunstyrelsen och i fullmäktige. När jag ser tillbaka så kan jag konstatera att Centerpartiet har varit med och byggt upp en av Sveriges finaste kommuner, och den ska vi värna om!

- Det allra viktigaste är barnen, dem ska vi vara rädda om. Jag brukar också påminna om att alla, både barn och vuxna, är bra på nånting. Ta vara på vad de är bra på och låt dem bli sedda. Jag besökte Östraby skola vid terminsavslutningen förra sommaren. När jag frågade barnen vad de trodde jag tänkte säga så räckte en liten påg upp handen och svarade: Ni är bäst! Jodå, han hade klart för sig vad jag hade tänkt säga till dem.

- Oavsett om man bor på landsbygden eller i tätorten så är man lika viktig, alla ska behandlas likvärdigt. Och vi ska alltid tänka på att VI är överordnat JAG.

Tack Per-Erik och grattis än en gång!

Innehåll