inlägg om årsredovisning hörby kommun 2020

Vid måndagens (26/4) fullmäktigesammanträde var årsredovisningen för 2020 föremål för debatt och beslut. Centerpartiet valde att inte delta i beslutet. Centerpartiets gruppledare, Paul Jönsson, med mångårig erfarenhet som ekonom, gjorde ett antal påpekanden som visar hur illa det är ställt med ekonomin i Hörby kommun.

Gruppledare Paul Jönsson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.