• / Våra motioner

Våra motioner

Centerpartiets motioner från och med 2018 publiceras här.

En motion lämnas till kommunfullmäktige som i regel beslutar att motionen får ställas, och till vilken nämnd den lämnas för beredning.

Innehåll