Motion plastpåsar

Motionen inlämnad till fullmäktige den 24 februari 2020.

Innehåll