Martin Båfält (C) hade framgång i fullmäktige

Att kommunen lyfter de som aktivt jobbar mot rasism är en viktig symbolfråga för Martin Båfält och Centerpartiet. Måndagens fullmäktige gav sitt fulla stöd för förslaget att se över reglerna och namnet på priset till de i kommunen som jobbar mot främlingsfientlighet.

Kävlinge kommun har under flera år haft ett pris som delas ut till personer eller föreningar som jobbar aktivt mot våld, nazism, främlingsfientlighet och rasism. Tyvärr har det inte kommit in så många nomineringar under åren och namnet har ibland upplevts lite snävt. Ett förslag var att döpa om det till pris för att motverka våldsbejakande extremism, men detta är inte heller speciellt tydliggörande.

-Det som tidigare inkluderades i priset istället exkluderas, till exempel våld av olika slag som inte kan kopplas till extremism eller rasism och som inte är våldsbejakande, sa Martin Båfält från talarstolen och fortsatte, för att få tillräcklig bredd i priset bör namnet omformuleras.

Ett enigt fullmäktige följde Martin Båfälts förslag och beslutade att kommunen ska se över statuterna och ta fram ett nytt namn på priset så att urvalet av möjliga pristagare kan öka.