Välkommen till Kävlinge

En av de mest grundläggande idéerna för Centerpartiet är att alla människor är lika mycket värda – oavsett var man kommer ifrån. Det är bra att det kommer hit människor från andra länder, vi ser att andra kulturer berikar och ger oss möjligheter att utvecklas.

Vi måste bli bättre på att ta vara på och utveckla den kompetens och företagsamhet som finns hos de människor som kommer till oss. Att snabbt kunna få tillgång till språk och utbildning är en grundförutsättning för att finna rätt arbete. Centerpartiet tycker att nya människor som flyttar hit är en tillgång i samhället. Vi behöver fler personer som kan bidra till vår välfärd och nyckeln till en bra mottagning är jobb.  

Vi är mycket stolta över den verksamhet som bedrivs på Lärcentrum i Kävlinge. Där finns en lång erfarenhet från arbete med människor från andra kulturer och länder. Ett av målen är att så många som möjligt ska vara självförsörjande och vägen dit ser olika ut för olika människor. 
 
Centerpartiet tycker att kommunen ska fortsätta arbetet med stödfamiljer och satsa på fler mötesplatser. Kommunen är drivande i arbetet med att skapa nätverk runt den enskilde och därför är mentorsnätverket där företagare och bland annat nyanlända träffas, betydelsefullt för att människor ska få jobb. Det är också viktigt att kommunen som arbetsgivare är beredd att ha egna praktikplatser och erbjuda sommarjobb. 
 
En av svårigheterna som finns i Kävlinge kommun är att hitta bostäder till alla. Centerpartiet tycker att kommunen i första hand ska använda de lägenheter som finns i vårt kommunala fastighetsbestånd. De personer som kommer hit från andra länder saknar kontakter och därför i ett större behov av bostad än de som redan bor i vår kommun. Det är mycket bättre att bo i riktiga lägenheter än att bo i baracker.  
 
Centerpartiet i Kävlinge har under hösten förespråkat att kommunen ska kunna göra individuella bedömningar av de ensamkommande som fyller 18 år. Vi jobbar för att få fler att sluta upp bakom denna linje, vilket kommunen erhåller en viss statlig ersättning för att göra.
 
Centerpartiet kommer framöver att jobba för att kommunen ska ta fram ett politiskt integrationsprogram som kan ge vägledning och peka på vikten av att ha med detta perspektiv i fler sammanhang.