Trygghet är att få vård när du behöver det

Trygghet handlar om att få vård när du behöver det. Vården och omsorgen ska finnas närmare, hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela landet.

Det behövs fler tider på vårdcentralen och det måste bli lättare att träffa en sjuksköterska eller läkare. Kvaliteten i vården är hög, men köerna är för långa. Oavsett var i Skåne du bor ska du ha rätt till en bra vård. Många skåningar upplever att det är svårt att få en tid på sin vårdcentral.

-Det måste bli lättare att få tid till vårdcentralen i Kävlinge, säger Stina Larsson, istället väljer vissa patienter att köra direkt till sjukhusens akutmottagningar och står då i vägen för det som verkligen är akut.  

Många av problemen i svensk sjukvård beror på bristen på fasta läkare. Trots att det finns många läkare i Sverige är vi ett av de sämsta länderna vad gäller fast läkarkontakt. Det ska vara möjligt att få tid till en egen läkare senare på kvällen och på helgerna. För de flesta patienter är det läkaren på vårdcentralen som utgör den viktiga kontaktpunkten med vården. Därför vill vi att alla patienter ska få rätt till en ansvarig läkare, som kan lotsa patienten genom vården.

För att uppmuntra fler att utbilda sig till sjuksköterska vill Centerpartiet införa en examenspremie på 60 000 kronor, som sjuksköterskor får efter sina fem första arbetsår.

- På så vis kan vi både skapa kontinuitet, öka antalet fast anställda sjuksköterskor och minska behovet av dyr hyrpersonal, säger Stina Larsson.

Ett sätt att förbättra kvaliteten är att låta fler aktörer driva vård i olika delar av kommunen, inte bara Region Skåne. Centerpartiet välkomnar därför Sundets läkargrupp och deras framtida mottagning i Furulund.

Centerpartiet har tidigare lagt fram en rad förslag för att komma tillrätta med vårdkrisen. Bland annat har vi föreslagit en tillgänglighetsmiljard för att korta köerna och skapa en mer tillgänglig vård, samt 300 miljoner kronor per år för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin.