Trygg i motionsspåret

Att kunna röra sig fritt utomhus borde vara en självklarhet. -Tyvärr är vi många som känner igen oss i att man kastar en extra blick över axeln när det är dags att ge sig ut på joggingturen, särskilt på kvällen, säger Stina Larsson.

Samhället har en viktig uppgift i att se till att vi kan känna oss trygga när vi rör oss utomhus. Detta gäller oavsett om det är i motionsspåret eller när vi står på perrongen och väntar på tåget.

Bättre belysning kvälls- och nattetid är ett exempel på åtgärder som ökar tryggheten. På rätt platser på exempelvis tågperronger eller stationsområden kan kameraövervakning också bidra till att öka tryggheten.

Att vi har en synlig och närvarande och fungerande polis är en absolut grundsten i att bygga ett tryggare samhällsklimat, därför vill Centerpartiet fortsätta det lokala samarbetet med polisen i Kävlinge kommun.

Centerpartiet ser också att värdegrundsarbetet i skolan är oerhört viktigt för att i det längre perspektivet skapa trygghet i samhället. -Det handlar ju ytterst om respekten för andra människor, avslutar Stina Larsson.