Företagen är avgörande för Kävlinge

Företagen är avgörande för utvecklingen framåt. Kävlinge kommun är på en topplacering i rankingen om företagsklimat, plats fyra i Sverige. Det är ingen slump, vi jobbar ständigt politiskt med frågan om hur vi kan förbättra för företagarna.

Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medelstora företag. När fler jobbar och kan försörja sig, kan kommunen också satsa mer på skolan eller föreningslivet. I Kävlinge åker vi på turnéer där vi hälsar på alla typer av företag, från enskilda firmor till större aktiebolag.

- Vi politiker lyssnar och tar till oss de synpunkter som kan handla om lokaler, möjlighet till expansion, nyrekrytering, bygglov och vad vi kan göra gemensamt för nyanlända och hur vi jobbar för de invånare som står längst från arbetsmarknaden, säger Stina Larsson. Det är en pågående dialog för att föra Kävlinge kommun framåt.

För att svensk ekonomi och arbetsmarknad ska stå starka även i framtiden krävs att vi erbjuder goda villkor för de människor som vågar lägga den tid, ta de risker och investera de resurser som krävs för att starta företag och bygga en värdeskapande verksamhet ur intet.

Att småföretagen fått en allt viktigare roll är delvis en effekt av att modern teknologi och specialisering möjliggör att allt fler mindre företag samverkar i skiftande konstellationer. Delvis är det en effekt av att de gamla industriföretagen stadigt minskar antalet anställda samtidigt som mindre tjänsteföretag övertar delar av deras personalstyrka. Antingen för uppdrag inom industrin eller för att skapa helt andra värden i andra delar av ekonomin. Denna omvandling gör att den svenska jobbskaparpotentialen finns i de små och växande företagen.

Centerpartiet arbetar därför konsekvent med att sänka snedvridande skatter och regelhinder för att små- och medelstora företag ska kunna växa och anställa.