Närodlad politik i kommunen

Bild

Vi står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag.

Närodlad politik handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Skåne och Kävlinge behöver fler människor som arbetar. Det är grunden för självbestämmande, att känna trygghet och ha en fungerande välfärd och som kan att finansiera skola, vård och omsorg. Det behövs nya och målmedvetna insatser för fler jobb i hela landet.

Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. Detta gäller ockå i kommunen. Ett framgångsrikt miljöarbete stannar inte inom kommunens gränser utan måste bedrivas inom Skåne, Sverige, EU, men även globalt. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och ekonomisk tillväxt är varandras förutsättning.