Aktiv fritid

Bild

Centerpartiet vill se sett lokalsamhälle där innevånarna känner sig sedda och trygga. Kävlinge kommun har idag ett aktivt föreningsliv som innefattar allt från fotboll till musik. Det är idag trångt om utrymme i idrottslokalerna och det behöver byggas ut fler hallar och mötesplatser för föreningsaktiva.

Kommunen ska ha en ständig dialog med aktiva för att kunna möta och se vilka behov som finns. Centerpartiet ser också ett behov av att kontinuerligt jobba med frågorna kring jämställda bidrag till föreningarna så att det satsas på både pojkar och flickor i kommunen. 

Naturen finns nära i Kävlinge kommun. Våra åar som Saxån och Kävlingeån är viktiga tillgångar för rekreation och för fiske och naturupplevelser. Det finns också flera historiska och kulturella fornminnen som är viktiga för vår historia och tätorter.

Centerpartiet vill

  • bygga ut Tolvåkersområdet med fler idrottshallar för bl a dans och bollspel
  • bygga ett nytt badhus i Kävlinge tillgängligt för alla och på sikt när ekonomin tillåter också ett i Löddeköpinge 
  • uppmärksamma goda insatser i föreningslivet
  • jobba för ett jämlikt föreningsbidrag
  • öka tillgängligheten längs våra åar