Miljö och klimat

Bild

Miljö- och klimatfrågorna är viktigs för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Miljötänket ska genomsyra alla förvaltningar och verksamheter. Miljögifter och plaster finns överallt våra hem. Ett led i arbetet mot giftfri vardag är att succesivt byta ut platsleksaker på våra förskolor

Centerpartiet vill så långt som möjligt bevara åkermarken. Arealen brukbar mark minskar i världen samtidigt som befolkningen ökar. Detta tar vi på stort allvar och varje nytt anspråkstagande av åkermark för byggnation ska prövas. 

Vid nybyggnation bör man istället bygga rejält på höjden, satsa på förtätning och bygga på så miljömässigt sätt som möjligt. Det finns också områden i vår kommun som lämpar sig för bebyggelse som inte är jordbruksmark.

Centerpartiet vill

  • ha ett miljö- och klimattänk inom alla verksamheter
  • satsa på energisnåla lokaler
  • byta ut kommunens fordon till att vara fossilfria 
  • ha en giftfri miljö främst för våra barn i barnomsorgen
  • stärka de gröna näringarna med närproducerad mat och svenskt kött i våra kommunala kök
  • minska utsläppen av mikroplaster från de kommunala verksamheterna och jobba aktivt med detta i reningsverket
  • säga stopp för nybyggnation på värdefull jordbruksmark:   

 

  • Ingen byggnation på Lödde Öster mellan Hög och Löddeköpinge 
  • Inget bostadsområde på Almelund väster om Kävlinge längs Högsvägen
  • Inget nytt område söder om Lyckehusområdet längs E6:an

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.