Skola

Bild

Alla barn ska kunna välja sin egen framtid. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. En likvärdig skola ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt som de utvecklar förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Det är mycket viktigt med värdegrundsarbetet i skolan, på fritidshemmet och i förskolan och att det sker överallt och hela tiden. Här omfattas människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Vi bygger ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap och kreativitet präglat av ett starkt ledarskap driver Sverige framåt. 
 
Kävlinge kommun ska erbjuda valfrihet för barnfamiljer med kommunal eller fristående skola. Vi är stolta över att vi har permanentat och utvecklat tjänsterna som förstelärare i både
förskolan och grundskolan. Vi ska fortsätta att kvalitetssäkra våra utbildningar och delta aktivt i nationella satsningar som t ex mattelyftet. Alla elever ska ha en bra bas i att räkna, skriva och läsa när man slutar lågstadiet. 

Centerpartiet vill

  • satsa på entreprenörskap i skolan och samarbeta med det lokala näringslivet
  • prioritera tidiga insatser i grundskolan så alla elever kan läsa i årskurs ett/två?
  • satsa på skolmiljöerna 
  • jobba aktivt med värdegrundsarbete för att motverka mobbning och sexuella trakasserier

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.