Styrelsemöte 2019-03-14 Kl.18.00

Endast styrelsen.

Plats: Kan bli på olika platser. Kommer i e-post innan mötet.