Styrelsemöte 2019-05-16 Kl.18.00

Endast styrelsen.

Plats: Kan bli på olika platser. Kommer i e-post innan mötet.