Styrelsemöte 2020-03-12 Kl.18.00

Endast styrelsen.

Plats: Kan bli på olika platser. Kommer i e-post innan mötet.