Styrelsemöte 2021-11-11

Plats: Klippan Yllet Trädgårdsgatan 3-5
Kl. 18.00