Yttrande över kommunens förslag till Översiktsplan 2021 för Klippans kommun.

Centerpartiet i Klippans kommun har lämnat in ett yttrande på översiktsplanen med inriktning på landsbygd och miljöfrågor.

För Centerpartiet är det viktigt att värna om kommunens jordbruksmark och i yttrandet framgår att vi önskar att en särskild plan över odlingsbar mark i kommunen upprättas som tydligt visar markens brukningsvärde och att skyddet för mark med högt jordbruksvärde ska stärkas. Bördig jordbruksmark är en ovärderlig resurs för hela Sverige.

Centerpartiet i Klippan vill att kommunen i större utsträckning ska nyttja solkraft som en energikälla.

Länk till hela översiktsplanen finns här.