Gunn Högberg

Gunn Högberg

Fastighetsmäklare, Lyngby

Jobbar som fastighetsmäklare och bedriver ett lantbruk med hästverksamhet. Är en aktiv föreningsmänniska och brinner för att engagera mig och vara lyhörd för vad människor jag möter har för synpunkter. Är med i omsorgsnämnden och ser att där måste det göras ett stort arbete för att ta hand om de äldre som blir fler och äldre, de äldre måste få bättre vård och omsorg samt bättre mat. Integrationen ser jag också som en stor och viktig fråga där det måste göras mer grundläggande arbete för de nyanlända. Givetvis brinner jag för att vi i alla lägen prioritera närodlat, ser också en stor vikt vid att gårdsbutiker ska kunna få sälja det de från gården kan erbjuda även egen bryggt öl och vin. Fiberutbyggnaden är en stor fråga som måste erbjudas även till alla på landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.